Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 40

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 40: Tiểu Lai của bọn chú cực kì tuyệt vời luôn ấy chứ!

Ai muốn đọ ném dây với ngươi???

Con quỷ treo cổ kia nhìn thấy Lan Hà thì chẳng còn bụng dạ đâu mà nói vọng nữa, gào khóc thảm thiết lủi đi. Gã bị Lan Hà bắt lại, không nói hai lời, cứ đánh trước cái đã, sau đó mới trói gô cổ gã bằng xích: “Ngươi nhìn cái kiểu gà mờ như ngươi đi, còn muốn trói người khác?” Continue reading “[Vô Thường] Chương 40”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 39

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 39: Từ nay hãy gọi ta là ngài Bạch Ngũ.

Bạch Ngũ thổi hơi tài vận vào là biết ngay cái kết.

Sau đó, không phải Lan Hà thắng thì là Tống Phù Đàn thắng, nếu không nữa thì là cả hai người hạ đo ván địa chủ lão Lâm, giết lão Lâm không còn manh giáp nào, làm anh ta thua hoa cả mắt, “Sao, sao có chuyện đó được! Làm thế nào hay vậy?” Continue reading “[Vô Thường] Chương 39”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 38

Hôm nay chưa có thời gian beta nên mọi người cứ bắt lỗi đi nhá

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 38: Nhìn từ góc độ chăm con thì chả phải rất bình thường à?

Hồ Bảy Chín tức xì khói phủi mông đứng dậy, co được giãn được.

“Y Bình ới?” Lan Hà gọi Bạch Ngũ ra, “Biệt thự của cậu đến rồi này.” Continue reading “[Vô Thường] Chương 38”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 36

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 36: Âm phủ không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật.

Đến trước xe Tống Phù Đàn, Đậu Xuân Đình bèn ngựa quen đường cũ mà muốn đi lên, “Ơ, anh, mở cửa đi.”

Tống Phù Đàn: “Cậu đi bắt xe đi.” Continue reading “[Vô Thường] Chương 36”