Đam mỹ edit

[Bói toán] Chương 1

TÔI BIẾT BÓI TOÁN, CHỚ DẠI DÂY VÀO

Tác giả: Tuý Hựu Hà Phương (Say Thì Đã Sao)

Dịch: 

Chương 1: Cuộc đời mới

“Mày thu biết bao nhiêu là tiền của bọn tao mà sao không nói câu nào thế hả? Đừng bảo là lừa đảo nhé!”

Ý thức vừa mới lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình triệt để thì Bạch Diệc Lăng đã nghe câu chửi trên.

Tiếp tục đọc “[Bói toán] Chương 1”