Đam mỹ edit

[Toàn văn hoàn][Vô Thường] Phiên ngoại 2

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 

Phiên ngoại 2: Cuộc sống thường ngày

Ở Bắc Kinh này, nghe từ cách một pháp sư gọi Lan Hà và Tống Phù Đàn là biết tỏng người đó thuộc hệ nào.

Gọi anh là “Lai gia”, “ngài Thành Hoàng”, gọi hắn là “phu nhân Thành Hoàng” thì hơn năm mươi phần trăm là người Đạo giáo. Nghe vừa thân thiết vừa cù nhây. Tiếp tục đọc “[Toàn văn hoàn][Vô Thường] Phiên ngoại 2”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Phiên ngoại 1

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 

Phiên ngoại 1: Hồi còn sống, tôi cũng là Bồ Câu Hà Bình

Lâm Côi là một Bồ Câu Hà Bình, mặc dù cả fan cp lẫn fan Lan Hà đều kêu “gù gù” nhưng vẫn dễ phân biệt lắm, bởi trên tường nhà cô dán chi chít poster chụp riêng mình Lan Hà, xung quanh cũng chỉ có Lan Hà, không hề xuất hiện bất cứ quyển truyện đồng nhân nào kèm tên Tống Phù Đàn trên giá sách…

Lão Bạch đến nhà là nhận ra ngay. Tiếp tục đọc “[Vô Thường] Phiên ngoại 1”

Đam mỹ edit

[Hoàn chính văn][Vô Thường] Chương 103

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 

Chương 103: Hưởng tiền phụ cấp đặc biệt của địa phủ.

Tàn hồn của An Thủ Tín vốn đang nỗ lực tụ lại thì bị Qua Nhị chọc điên đến nỗi tản ra ngay. Anh chỉ bắt được một sợi, “Tôi còn phải xách về phục mệnh nữa…”

“Vù!” Liễu Mười Ba ló đầu, một làn âm phong thổi tan xác sợi tàn hồn nọ. Tiếp tục đọc “[Hoàn chính văn][Vô Thường] Chương 103”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 102

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 

Chương 102: Để ta dạy ngươi cách tu hành thành thần!

“Làm tốt lắm, lão Bạch!” Anh lớn tiếng khen.

Trongxquãng thời gian thằng con “cực kì có hiếu” này đi theo anh thì kĩ năng được phát triển nhất chắc chắn là sở trường của anh – Diễn xuất.

Lần đầu gặp nhau, anh đã qua mặt lão Bạch, nay lão Bạch lại qua mặt anh. Những người khác nghĩ rằng y có thể nhận bất kì ai làm bố, chẳng nghi ngờ tẹo nào. Tiếp tục đọc “[Vô Thường] Chương 102”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 101

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 

Chương 101: Kịch bản của Tống Phù Đàn trở thành lời sấm truyền!

Đô Thành Hoàng có cảm giác rèn sắt không thành thép, “Đông Nhạc đưa ngươi chuyển kiếp là để ngươi sa chân vào tình yêu chốn hồng trần à?”

Anh vừa đánh vừa đáp: “Ngài bị điên à. Tượng phu nhân Thành Hoàng còn được đặt trong tẩm điện ngài thì tôi yêu có làm sao???” Tiếp tục đọc “[Vô Thường] Chương 101”