Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 74

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 74: Chả phải các ngươi đều biết cậu ta hay sao?

Liễu Mười Ba đánh đấm bao nhiêu năm mà chưa gặp ai tung chiêu độc như Lan Hà và Tống Phù Đàn cả. Rốt cuộc là y hay bọn anh có độc (rắn) chứ? Continue reading “[Vô Thường] Chương 74”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 70

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 70: Người khởi xướng là Thất Tiên Nữ.

Đậu Xuân Đình nhìn Bạch Ngũ dựng gai tua tủa vì bị kích thích mà phát hãi. Cậu ta trông thấy một người khác trong xe thì lại chả sợ. Continue reading “[Vô Thường] Chương 70”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 68

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 68: Cháu kêu cháu không tin tà cơ mà.

Đậu Xuân Đình nói xong mới biết mình lỡ miệng, mồm nhanh hơn não, đến lúc này mới cười mếu máo, “Ý cháu là, sô-cô-la… có nhân… thật lòng đóng phim…”* Continue reading “[Vô Thường] Chương 68”