Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 30

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 30: Đừng khóc nữa mà. Cậu khóc… lòng tớ đau.

Ở đợt thi tháng này, hai lớp chọn đều đạt kết quả cực kỳ kém. Ba vị trí tốp 3 bị lớp thường chiếm mất, ba mươi học sinh lớp chọn dừng chân ở tốp 50, hai mươi mốt học sinh lớp 13 văng khỏi tốp 100. Thật ra điều này không nói lên rằng học lực ở các lớp thường đã mạnh lên và lỗi ở học sinh lớp chọn, mà là do cuộc thi Toán học diễn ra trước đó.

Continue reading “[Tình ca] Chương 30”