Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 85 (Phần 2)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Ba người Thôi Phán quan không hề cảm thấy chuyện Văn Tụng đế quân hồi sinh có gì sai trái, bọn họ cho rằng đấy chính là phúc phận của Tiểu Lưu. Tuy nhiên Liệt Thần đã thốt câu ‘đặt mình vào hoàn cảnh người khác’, rằng việc cô trở thành thần và việc Văn Tụng đế quân hồi sinh là hai chuyện khác nhau, thì chúng sẽ là hai việc khác nhau. Tiếp tục đọc “[Giả chết] Chương 85 (Phần 2)”

Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 84

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 84: Chính khí hạo nhiên*

(*Chính khí là cái khí tiết ngay thẳng của các bậc anh hùng, hoặc cái chí khí của một người. Hạo nhiên có nghĩa là ngay thẳng, khảng khái.)

Mười phút trước, tại miếu Văn Đế nằm ở ngoại ô Tô Châu. Tiếp tục đọc “[Giả chết] Chương 84”