Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 70

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 70: Người khởi xướng là Thất Tiên Nữ.

Đậu Xuân Đình nhìn Bạch Ngũ dựng gai tua tủa vì bị kích thích mà phát hãi. Cậu ta trông thấy một người khác trong xe thì lại chả sợ. Continue reading “[Vô Thường] Chương 70”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 68

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 68: Cháu kêu cháu không tin tà cơ mà.

Đậu Xuân Đình nói xong mới biết mình lỡ miệng, mồm nhanh hơn não, đến lúc này mới cười mếu máo, “Ý cháu là, sô-cô-la… có nhân… thật lòng đóng phim…”* Continue reading “[Vô Thường] Chương 68”

Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 66

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 66: Đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!

Ban đầu cuộc phổ cập kiến thức của Đậu Xuân Đình còn nghiêm túc chán, nhưng khi cậu ta vừa thốt câu bức tranh Chung Quỳ vẽ năm 82 là chả ai nhịn cười được, tuy rằng điều đó có thể là sự thật. Continue reading “[Vô Thường] Chương 66”