Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 76

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 76: Ắt sẽ thành công

Ấn tượng của Liên Hề và Liệt Thần về Hắc Vô Thường đường Giang Nam trước khi gặp hắn chỉ có một chữ chà bá lửa: Sừng!

Ngoài ra còn ba cụm từ khác để miêu tả về hắn: Vô ác bất tác, khi nam bá nữ, súc sinh âm phủ. Continue reading “[Giả chết] Chương 76”