Dou USUK

[Dou USUK] Đến chơi nhà

*Đôi lời: Cái doujinshi này Dú đã làm từ cái thời còn non tay, hình như là hồi hè năm 2014 thì phải. Sau đó page Danmei và Yaoi sập, bao nhiêu link mất hết, Dú cũng không nhớ ra tác giả là ai, còn người dịch thành tiếng Anh thì bạn ấy đã khóa tumblr từ lâu. Vậy nên cái tựa là Dú đặt, tác giả chưa rõ. Mong mọi người thông cảm cho.

Title: Đến chơi nhà

Pairing: US x UK (Hetalia)

Tác giả: Không rõ

Eng translator: Grallais (đã khóa tumblr)

————————————————————-

Dịch: Kroney

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú.

Anw, thank Grallais a lot for your permission and amazing works =3= Tiếp tục đọc “[Dou USUK] Đến chơi nhà”

Dou USUK

[Dou Hetalia] Điều đáng ngạc nhiên

Title: 意外と
 Artist: うずら
 Eng Translation: grallais 

—————oOo—————

Trans: Aoi Chan (Kroney)

PR + Edit: Jung Yúmì

Bản trans và eđit thuộc bản quyền của KJ chúng mình, phiền các bạn nếu mang ra khỏi wordpress hãy để cređit đầy đủ.

Dou chỉ được post trên wordpress này và Page Danmei và Yaoi

Dou đã có sự đồng ý dịch từ Translator. Thank you so much for your permission ^^

Tiếp tục đọc “[Dou Hetalia] Điều đáng ngạc nhiên”