Dou ReiNagi

[Dou ReiNagi] Chưa hẹn hò

Artist: あくた

Source: 怜渚(付き合ってない)Rei&Nagisa Not Dating Yet by あくた

Translation/Typesetting: aitaikimochi

————————————————-

Dịch và biên tập: Dú

Bản edit và trans thuộc bản quyền của nhóm dịch. Phiền các bạn nếu muốn mang ra ngoài phải xin phép trước và để đầy đủ credit.

Anyway, many thanks to Ataikimochi for your permission ^^~

Tiếp tục đọc “[Dou ReiNagi] Chưa hẹn hò”

Dou ReiNagi

[Dou ReiNagi – Free!] Phương pháp ủ ấm hữu hiệu

Artist:  きなこ 
 Eng Translation: Aitaikimochi
 
————–oOo————–
 
Trans: Aoi Chan (Kroney)
 Edit + PR: Jung Yúmì
Bản trans và eđit thuộc bản quyền của KJ chúng mình, phiền các bạn nếu mang ra khỏi wordpress hãy để cređit đầy đủ.Dou chỉ được post trên wordpress này và Page Danmei và YaoiDou đã có sự đồng ý dịch từ Translator. Thank you so much for your permission ^^ Tiếp tục đọc “[Dou ReiNagi – Free!] Phương pháp ủ ấm hữu hiệu”