Dou NaruSasu

[Dou NaruSasu] Haruka o miyatte wa naranai

Title: Haruka O Miyatte Wa Narana

Pairing: Naruto x Sasuke (Naruto)

Artist: Oda Kanan (織田かなん) & Harry Yoshino (ハーリー吉野)

Eng Scan: Kamibana Scanlations

———————————————————————-

Dịch: H PL

Biên tập và chỉnh sửa: Dú

———————————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú hoặc một trong những người thuộc tổ trans.

Anw, thank Kamibana a lot for your amazing Eng scan :”>

Tiếp tục đọc “[Dou NaruSasu] Haruka o miyatte wa naranai”