Dou MidoTaka

[Dou MidoTaka] Trốn tìm

Artist: 

Eng Trans: Irisviel – Yukinashin

————————————–

VTrans: Dú

Eđit + PR: Dú

————————————–

Bản trans và eđit đã được sự đồng ý từ Translator. Phiền các bạn nếu mang ra ngoài hãy để credit. Tuyệt đối không mang ra facebook.

Anyway, thank you so much for your permission Yuki ^^~

Tiếp tục đọc “[Dou MidoTaka] Trốn tìm”