Dou MakoHaru

[Dou MakoHaru] Thế giới khác biệt

*Đôi lời: Cái doujinshi này Dú đã làm từ cái thời còn non tay, hình như là hồi hè năm 2014 thì phải. Sau đó page Danmei và Yaoi sập, bao nhiêu link mất hết, Dú cũng không nhớ ra tác giả là ai, còn người dịch thành tiếng Anh thì bạn ấy đã khóa tumblr từ lâu. Vậy nên cái tựa là Dú đặt, tác giả chưa rõ. Mong mọi người thông cảm cho.

Title: Thế giới khác biệt

Pairing: Makoto x Haru (Free!)

Tác giả: Không rõ

Eng translator: Grallais (đã khóa tumblr)

————————————————————-

Dịch: Dú

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú.

Anw, thank Grallais a lot for your permission and amazing works =3= Tiếp tục đọc “[Dou MakoHaru] Thế giới khác biệt”

Dou MakoHaru · Dou SouRin

[Dou MakoHaru][Part 10 – END] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan

Title: The little mer Haru-chan

Pairing: Makoto x Haru | Sousuke x Rin (Free!)

Artist: Racyue

——————————————————–

Dịch: Tuộc

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú.

Anw, thank Racyue a lot for your permission and amazing works =3=

Tiếp tục đọc “[Dou MakoHaru][Part 10 – END] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan”

Dou MakoHaru · Dou SouRin

[Dou MakoHaru][Part 9] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan

Title: The little mer Haru-chan

Pairing: Makoto x Haru | Sousuke x Rin (Free!)

Artist: Racyue

——————————————————–

Dịch: Dú

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú.

Anw, thank Racyue a lot for your permission and amazing works =3=

Tiếp tục đọc “[Dou MakoHaru][Part 9] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan”

Dou MakoHaru · Dou SouRin

[Dou MakoHaru][Part 8] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan

Title: The little mer Haru-chan

Pairing: Makoto x Haru | Sousuke x Rin (Free!)

Artist: Racyue

——————————————————–

Dịch: Dú

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú.

Anw, thank Racyue a lot for your permission and amazing works =3= Tiếp tục đọc “[Dou MakoHaru][Part 8] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan”

Dou MakoHaru · Dou SouRin

[Dou MakoHaru][Part 7] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan

Title: The little mer Haru-chan

Pairing: Makoto x Haru | Sousuke x Rin (Free!)

Artist: Racyue

——————————————————–

Dịch: Dú

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú.

Anw, thank Racyue a lot for your permission and amazing works =3= Tiếp tục đọc “[Dou MakoHaru][Part 7] Chuyện chàng tiên cá Haru-chan”