Dou LeviEren

[Dou LeviEren] Skype Video Chat

Title: Skype Video Chat

Pairing: Levi x Eren (SnK)

Artist: Mitsucchi

——————————————–

Dịch: Dú

Biên tập và chỉnh sửa: Dú

———————————————

Doujinshi thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi, cũng như một phần về nhóm TXL. Vì vậy, nếu ai có ý định mang ra ngoài phải nói với Dú trước.

Doujinshi đã có per từ Mitsucchi. Thank you a lot anyway ^^

Tiếp tục đọc “[Dou LeviEren] Skype Video Chat”

Dou LeviEren

[Dou LeviEren] Chúc mừng năm mới

Tittle: つめつめ2

Artist: あるふぁー

Eng Translator: nurui

———————————————-

VTrans: Dú

Edit + PR + QC: Dú

———————————————-

Bản trans và eđit đã có sự đồng ý từ Nurui. Phiền các bạn nếu có mang ra ngoài hãy ghi credit đầy đủ và dẫn link.

Anyway, thank you so much for your permission, Nurui ^^~

Tiếp tục đọc “[Dou LeviEren] Chúc mừng năm mới”

Dou LeviEren

[Dou LeviEren] Nét vẽ tình yêu

Artist: Mitsucchi
————–oOo————-
Vtrans: Jung Yúmì
Edit + PR: Jung Yúmì
 
Bản trans và eđit thuộc bản quyền của mình (vì lần này chỉ có mình Dú trans và eđit), phiền các bạn nếu mang ra khỏi wordpress hãy để cređit đầy đủ.Dou chỉ được post trên wordpress này và Page Danmei và YaoiDou đã có sự đồng ý dịch từ Artist. Thank you so much for your permission ^^tumblr_static_r4nhdhjmubk0g44g0oo40so8 copy Tiếp tục đọc “[Dou LeviEren] Nét vẽ tình yêu”
Dou LeviEren

[Dou LeviEren] Câu chuyện tỏ tình của Eren – Part 2

Artist: Lynnnnstuff

———-oOo———

Trans: Jung Yúmì

PR + Eđit: Jung Yúmì

 ———oOo———

Bản trans và eđit thuộc bản quyền của mình (vì lần này chỉ có mình Dú trans và eđit), phiền các bạn nếu mang ra khỏi wordpress hãy để cređit đầy đủ.

Dou chỉ được post trên wordpress này và Page Danmei và Yaoi

Dou đã có sự đồng ý dịch từ Artist. Thank you so much for your permission ^^ Tiếp tục đọc “[Dou LeviEren] Câu chuyện tỏ tình của Eren – Part 2”