Dou GinHiji

[Dou GinHiji] Kazemachi (Waiting for the wind)

Title: Kazemachi (Waiting for the wind)

Paring: Gintama x Hijitaka (Gintama)

Artist: なぎさ

Eng Scan: Baka Dum Aho Scans

———————————————–

Dịch: Yuuma

Chỉnh sửa và biên tập: Dú

———————————————–

Doujinshi thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi, cũng như một phần về nhóm TXL. Vì vậy, nếu ai có ý định mang ra ngoài phải nói với Dú trước.

Doujinshi đã có per từ nhóm Baka Dumb Aho Scans. Thank you guys a lot anyway ^^

Tiếp tục đọc “[Dou GinHiji] Kazemachi (Waiting for the wind)”