Dou D18

[Dou D18] The transmitted heat is a miracle called love

Title: The transmitted heat is a miracle called love

Tác giả: Không rõ

Nhóm scan: Không rõ

Source: Tại đây 

———————————————————————-

Dịch: Phương Vy

Chỉnh sửa và biên tập: Dú

Doujinshi thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi và một phần từ nhóm dịch TXL. Những ai nếu muốn repost buộc phải có sự đồng ý từ tổ trans hoặc Dú.

Doujinshi chưa có per của nhóm scan.

Tiếp tục đọc “[Dou D18] The transmitted heat is a miracle called love”