Dou AmerJap

[Dou AmerJap] Vô đề

Title: Không có title

Pairing: America x Japan (Hetalia)

Artist: はと (Pixiv ID: 38074)

Eng scans: Hetalia Translations

———————————————————–

Dịch: Ngannie

Biên tập và chỉnh sửa: Dú

Doujinshi thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi, cũng như một phần về nhóm TXL. Vì vậy, nếu ai có ý định mang ra ngoài phải nói với Dú trước.

Doujinshi đã có per từ Hetalia Translations. Thank you guys a lot anyway ^^

Tiếp tục đọc “[Dou AmerJap] Vô đề”