Dou AkaKuro

[Dou AkaKuro] Perfect enemy

Title: Perfect enemy

Pairing: Akashi x Kuroko (KnB)

Artist: 藤沢

Eng Scanner: uminonaka | Translator: shuurimfu | Proofreader: mini-stop | Editor: (Mình xin dấu tên do bạn ấy yêu cầu)

—————————————————-

Dịch: Yuuma

Chỉnh sửa: Vy

Biên tập: Dú

—————————————————–

Doujinshi thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi, cũng như một phần về nhóm TXL. Vì vậy, nếu ai có ý định mang ra ngoài phải nói với Dú trước.

Doujinshi đã có per từ bạn Eng editor. Thank you a lot anyway ^^

Tiếp tục đọc “[Dou AkaKuro] Perfect enemy”