Dou AceLuffy

[Dou AceLuffy] Modern Day Parody: Tsundere Ace

Title: Modern Day Parody: Tsundere Ace

Pairing: Ace x Luffy (One Piece)

Artist: Goro

Eng translation: Tại đây

Raw (Japanese): Tại đây

——————————————————-

Dịch: Tử Sa

Biên tập: Dú

——————————————————-

Bản Edit và trans thuộc bản quyền của tổ trans page Danmei và Yaoi cùng với một phần nhóm TXL. Vì vậy nếu ai có ý định mang ra ngoài repost phải thông báo với Dú hoặc một trong những người thuộc tổ trans.

Anw, thanks someone a lot for your amazing Eng trans :”>

Tiếp tục đọc “[Dou AceLuffy] Modern Day Parody: Tsundere Ace”