Dou LeviEren

[Dou LeviEren] Lời cầu hôn…

Artist: Faye

——————————–

VTrans: Dú

Edit + PR: Dú

——————————–

Bản trans và edit đã có sự đồng ý dịch từ Artist. Vui lòng không mang khỏi WordPress này nếu chưa xin phép.

Thank you so much for your permission, Faye ^^~

tumblr_n54h59oie91qfurqso1_1280 copy

tumblr_nfrn6apZwl1qhv7m1o1_500 copy

tumblr_nfrn6apZwl1qhv7m1o2_1280 copy

tumblr_nfrn6apZwl1qhv7m1o3_500 copy

tumblr_nfrn6apZwl1qhv7m1o4_1280 copy

tumblr_nfrn6apZwl1qhv7m1o5_1280 copy

 

One thought on “[Dou LeviEren] Lời cầu hôn…

Leave a Reply to Bông tuyết nhỏ 🌸 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s